Momsregnskabet udarbejdes på grundlag af den løbende bogføring og indberettes digitalt til Skattestyrelsen.